Fleksibel tilbakebetaling

Penger som er brukt på kredittkortet kan betales tilbake alt på en gang eller det kan tilbakebetales over flere måneder, noe som gir en god fleksbilitet ved bruk av kredittkort. Betaler du ned alt ved forfall får du mer tilgjengelig kreditt å handle med neste måned. Ved forfall kan du derfor velge selv om du vil betale hele saldoen eller fordele tilbakebetalingen over tid.

Minste beløp å betale er vanligvis mellom 3-5 % av utestående saldo, og minimum kr 250-500. Men det er fullt mulig å betale tilbake alt fra minimumsbeløpet, til alt som skyldes, eller ett annet beløp mellom disse to ytterpunktene som passer økonomien din best der og da.


Hver faktura vil da tydelig vise hvor mye du skylder, og hva som er minimumsbeløpet du kan betale tilbake. Rente og eventuelle fakturagebyr påløper (ingen avgift ved fra de som tilbyr eFaktura).

Noen kredittkortselskaper og banker tilbyr også  betalingsfri måned, som kan være greit å bruke hvis økonomien er spesielt trang en måned, eller du er på ferie og ikke vil tenke på kredittkortregninger.

Kredittkortportalen.no anbefaler
Velger du å ikke betale tilbake alt ved forfall, tenk da over hvor mye du tror du kan betale tilbake og gjør det. Ett kredittkort kan være ett fint som ett kortsiktig lån, og selv om årsrenten er høy så blir ikke det faktiske beløpet du må betale så høyt ettersom total-lånet ikke er så høyt.
Har du derimot skyldt penger på kredittkortet lenge, bør du vurdere om det kan refinansieres gjennom ett forbrukslån eller på annen måte. 


Fleksibel betaling