Ulemper med kredittkort

Kredittkort har mange fordeler og postive elementer ved seg hvis det brukes riktig, men det kan medføre en del ulemper hvis det brukes på feil måte. Vi har derfor under denne delen prøvd å beskrive de mest vanlige ulempene med kredittkort.

Klikk på menyen på venstre side for å lese mer om de forskjellige ulempene. 

Disse er:

Høy rente
Vi prøver her å beskrive ulempen med å låne på kredittkort over lengre tid.

Avgifter
Kredittkort har en del ulike avgifter og det er viktig å være klar over disse for å bruke kredittkortet riktig. 

Miste kontroll over økonomien
Ett kredittkort kan for noen være veien til flere og på sikt medføre økonomiske problemer.

Overskridelse av kredittgrensen
Det å overskride kredittgrensen kan ha en del negative konsekvenser.

Inkasso
Ved mislighold av gjelden på ett kredittkort kan medføre at den blir sendt til inkasso

Betalingsanmerkning
Mislighold av kredittkortgjeld som blir sendt til inkasso kan resultere i en eller flere betalingsanmerkninger

Svindel
Svindel kan forekomme uansett om det er bruk av kredittkort eller ett vanlig bankkort