Betalingsanmerkning

Betalingsanmerkning er noe som kan oppstå av at du lar være å betale inkassokravet etter purring fra inkassobyrået. Denne betalingsmerkningenvil bli oppført hos kredittopplysningsbyråer på deg. Inkassovarsel i seg selv medfører ikke at du får en betalingsanmerkning, men først når du eventuelt ikke betaler inkassokravet innen fristen som er satt. 
 
En betalingsanmerkning kan potensielt medføre en del problemer ettersom det kan blivanskelig å få ulike typer ån, kredittkort, mobilabonnement og forsikringer. Det verste er at du kan bli helt utestengt fra å få boliglån, ettersom bankene vurderer det som ikke tilrådelig å gi kreditt i form av boliglån hvis du har betalingsanmerkning. Du kan også få problemer med å komme inn på leiemarkedet hvis du skal betale husleie etterskuddsvis, ettersom du da kan bli kredittsjekket. 

Hvordan bli kvitt en betalingsanmerkning?
Betalingsanmerkingen vil bli fjernet med engang hele kravet er betalt tilbake.
Det er også som en hovedregel at en betalingsanmerking ikke skal vare lengre enn i 4 år uavhengig om betalingen er infridd eller ikke. Er du usikker på om du har en betalingsanmerkning eller ikke kan du kontakte et kredittopplysningsbyrå for å få opplyst om dette. De plikter å oppgi dette til deg.

Kredittkortportalen.no anbefaler
Betalingsanmerkninger er noe man absolutt skal unngå ettersom det vil ha mange negative konsekvenser. Pass derfor alltid på å betale innkassovarsler og husk å bestrid ett inkassovarsel hvis du ikke er enig i regningen. Gjør du det kan det ikke gå videre i prosessen og du vil utsette eller eventuelt ungå at du får en betlingsanmerkning. 

Betalingsanmerkning