Egenandel ved mistet kredittkort

Du som kunde kan bli ansvarlig for inntil kr 1.200 ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet kredittkort dersom PIN kode eller annen lignende sikkerhets- anordning er brukt.

Hvis kredittkortet ditt skulle bli borte og bli misbrukt, skal banken i utgangspunktet dekke tapet. (se Finansklagenemnda.no for saker rundt dette). Egenandelen er på kr 1.200 hvis det ikke er kredittkortholders skyld at koden er brukt. At noen har sett over skulderen din og fått med seg hva koden din er holder ikke for å kreve at du har vært uaktsom i de aller fleste tilfeller.

Har du derimot vært grovt uaktsom kan egenandelen bli opptil kr 12.000. Grovt uaktsom kan være flere ting, men et eksempel er at du har oppbevart PIN kode og kredittkortet sammen.

Tips for å unngå at dette skjer: 
Skjul alltid koden når du bruker kredittkortet
Ikke oppbevar kode og kredittkort i nærheten av hverandre
Ikke gi kredittkortkortopplysninger til andre
Ikke legg igjen kredittkortet baren eller lignende steder
Tenk på kredittkortet som andre verdisaker og oppbevar det deretter
Meld fra til banken med engang du har funnet ut at kredittkortet er borte
Bruk kredittkort med chip
Lær deg koden utenat
Pass på at ingen ser PIN-koden din når du taster den inn 
Pass på å få med kvitteringer når du har brukt kredittkortet
Sørg for å få tilbake kredittkortet straks du har gjort et kjøp
Oppgi aldri kortnummer eller PIN-kode i telefon, brev eller på e-post
Kontroller kontoen din jevnlig for ukjente uttak
Ta vare på kvitteringer og sjekk at de stemmer med kontoutskriften. Hvis ikke, ta kontakt med banken med en gang. Hva er mest sannsynlig?

Hvis det er gjort uttak med stjålet kort med riktig PIN-kode på første forsøk, kan det være vanskelig å bevise at du ikke har vært uforsiktig.

Hvor henvender man seg hvis man ikke kommer til enighet med banken?
Skulle du være så uheldig at du mister kredittkortet og det blir misbrukt, så er Finansklagenemnda organet som du kan ta klagen til hvis du ikke blir enig med banken om ansvar og hvem som skal betale. Finansklagenemnda er klagenemnd for bank, forsikring, finans og verdipapirfond. Og det blir der bestemt hva som er mest sannsynlig og om du må betale ingen egenandel, en liten egenandel eller en større egenandel.

Kredittkortportalen.no anbefaler

Men med dagens sikkerhetsordninger med PIN kode og Chip betaling i fysiske butikker i hele Europa, og krav til sikkerhetskode og bank-ID for betaling på nett, så er sjansen liten for at det skal skje svindel på kortet selv om du mister det og er rask til å sperre det. Skulle banken være vanskelig og du ikke er enig med banken, anbefales det at du tar saken videre til Bankklagenemda og får saken avgjort der.