Høy rente

Kredittkort generelt har en høy rente ettersom dette er usikret kreditt som lånes ut.  Lån over lengre tid ved bruk av kredittkortet vil derfor medføre en ganske høy rentekostnad. Det er derfor viktig å være bevist på hvor mye det koster hvis man velger å låne på kredittkortet. Alle kredittkortselskap/banker er pliktige til å opplyse om ett representativt priseksempel som viser hvor mye det koster å bruke og låne på kredittkortet over ett år. Her kommer det godt frem hva rentekostnaden kan bli for bruk over ett år. 

I tillegg varierer den effektive renten mellom kredittkortene som tilbys i Norge mye. I oversikten vår for lavrente kredittkort har vi listet opp de kredittkortene som har lavest rente i Norge.

Kredittkortportalen.no anbefaler
Hvis du vet at du ikke kommer til å betale hele fakturaen ved forfall så er det best å finne det kredittkortet som har lavest mulig effektiv rente, eller vurder ett forbrukslån som ofte har lavere rente. Vi har en egen kategori der vi har listet opp kredittkortene med lavest rente, noe som bør være til god hjelp for å finne kreditkortet som passer best for deg. 

Høy rente