Inkasso

Inkasso

Hvis du fått så store problemer med å betale at regningene dine går til inkasso, er det viktig at du umiddelbart tar kontakt med leverandører, banker og finansieringsselskaper for å finne en løsning. I de fleste tilfeller har de muligheten til   til å tilby deg ulike betalingsordninger. Hvis dette ikke er mulig vil følgende steg skje i en inkassoprosess:

Inkassoloven
Inkassoloven beskriver hvilke rettigheter og plikter du har hvis du får et inkassovarsel som du ikke klarer å betales før betalingsfristen. Før et krav går til inkasso har du krav på et inkassovarsel.

Hovedstegene for prosessen i en inkassosak
Prosessen i en inkassosak kommer noe an på hvem du skylder penger til. Er inkassokravet allerede rettskraftig, slik som bøter, ubetalt skatt, nrk-lisens eller ubetalt studielån går saken direkte til namsmannen og må ikke innom forliksrådet først. For andre inkassokrav som ikke er rettskraftige må kravet innom forliksrådet for at saken skal bli rettskraftig. 

Prosessen for hva som skjer hvis du ikke betaler en regning ser vanligvis ut som dette:
Steg 1
Du får 1. gangs purring på en regning.

Steg 2
Du får 2. gangs purring på regningen.

Steg 3
Du får 1. gangs varsel fra inkassoselskapet.

Steg 4
Du får 1. purring hvis du ikke betaler før fristen. Dette kalles en betalingsoppfordring.

Steg 5
Du får 2. purring med varsel om at saken sendes til forliksrådet. Da sendes saken til namsmannen hvis saken er rettskraftig. På dette tidspunktet vil du da også få en betalingsanmerkning.

Steg 6
Du får et brev fra forliksrådet med en dato for din sak. Personlig oppmøte er ikke nødvendig hvis du underskriver papirene og returnerer disse innen den gitte tidsfristen.

Steg 7
Har du fortsatt ikke betaler det du skylder innen fristen får du brev fra forliksrådet om at en betalingsanmerkning er registrert og at du får en ekstra anmerkning (uteblivelsesdom) hvis du ikke møter opp for å gjøre opp for deg. Namsmannen trekker deg i lønn hvis du ennå ikke har betalt regningene dine.

For mer informasjon om inkasso og betalingsanmerkninger så har finansportalen.no mye informasjon. Klikk her for mer informasjon 

Kredittkortportalen.no anbefaler
Å havne til inkasso er noe ingen bør gjøre og er både dyrt og har konsekvenser både nå og senere i livet. Så med engang man sliter med å betale regninger, bør man begynne å se over økonomien sin og vurdere om det er noe som kan gjøres annerledes og evenutelt søke hjelp hvis man ikke klarer å løse problemene selv.