Svindel

Svindel på kredittkort er en type svindel hvor et falskt, stjålet eller kopiert kredittkort blir brukt til å kjøpe varer og tjenester. Kortsvindel er en form for kriminalitet, som i stor grad blir utført av profesjonelle og organiserte kriminelle grupper. Omfanget av denne type kriminalitet har økt i omfang de siste årene. Svindlerne bruker mange forskjellige metoder for å tilegne seg kortinformasjon. Metodene varierer fra simpelt lommetyveri til bruk av avanserte datasystemer og hacking.

De vanligste formene for svindel:
 
Stjålne kort
Hvis et kort blir stjålet, kan tyven bruke kortet til å handle varer og tjenester med, inntil det blir sperret. Hvis kortet er et rent kredittkort (Diners Club, MasterCard, Visa, Amex) trenger brukeren som regel ikke å taste pin-koden ved varekjøp, men må derimot legitimere seg. Det er registrert flere tilfeller hvor butikkinnehavere er med på svindelen og med vilje har akseptert stjålne kort.

Phishing
Phishing er et begrep som brukes om forsøk på å lure kortinformasjon ut av kortholder. Dette har blitt en vanlig metode for å tilegne seg kortinformasjon. En vanlig form for phishing er gjennom e-post. Svindlerne sender ut e-post til flere tusen adresser om gangen hvor avsender tilsynelatende er en bank eller kortutsteder. Disse e-postene inneholder som regel logoer fra banker og lenker til sider som er svært like bankene sine i utseende. I e-posten står det av kortinformasjonen til mottaker er tapt og at man må legge inn sine kortdetaljer for at kortet skal fungere. Siden disse e-postene og falske internettsidene er veldig lik bankene eller kortselskapene sine, er det mange som legger inn kortinformasjonen i god tro. Svindlerne bruker så denne informasjonen til å handle på internett eller til å trykke opp falske kort

Skimming
Skimming er et begrep som brukes om kopiering av kort. Skimming foregår vanligvis i minibanker ved at svindlerne fester en liten kortleser som kopierer kortinformasjonen over kortleseren i minibanken. Denne type innretninger kan være meget sofistikerte og kan være veldig vanskelig å oppdage. Det er også vanlig at svindlerne monterer et kamera over tastaturet i minibanken for å filme inntastingen av pin-koden. Kortinformasjonen som blir kopiert på denne måten blir vanligvis brukt til å produsere falske kort, som igjen brukes til minibankuttak eller varekjøp. Dette har blitt en veldig vanlig måte å kopiere kort på. Svindlerne kan i løpet av noen få timer kopiere hundrevis av kort og svindle bankene for millionbeløp.

Identitetstyveri
Et stadig økende problem er kortmisbruk i etterkant av identitetstyveri. Denne typen svindel skjer når svindleren får tak i en annens persons personnummer, og bruker dette til sin vinning. Vanlig metode er å omadressere post og bestille kredittkort i den fornærmedes navn. Siden svindleren da får det nye kredittkortet sendt til en adresse han har oppgitt, får han også tilsendt pin-koden. Svindleren tapper kortet på veldig kort tid gjennom kontantuttak og varekjøp, mens fakturaen blir utstedt i den fornærmedes navn.

Datainnbrudd
Det finnes mange firmaer som fungerer som innløsere av korttransaksjoner. Disse firmaene sitter derfor på store mengder kortinformasjon og blir stadig vekk utsatt for elektroniske angrep. Selv om det er veldig strenge regler for oppbevaring av kortinformasjonen, har det vært noen vellykkede datainnbrudd. I disse tilfellene har kortinformasjonen til flere tusen kortholdere kommet på avveie.Svindlere benytter seg også av sofistikerte dataprogrammer som automatisk genererer kortnummer og tester dem ved å gjennomføre mindre kjøp på internett. Hvis programmet får godkjent ett kjøp, betyr det at det har funnet en gyldig kombinasjon mellom kortnummer og utløpsdato. Denne informasjonen brukes så til å handle på internett.

Libanesisk slynge
En libanesisk slynge er en simpel anordning som føres inn i åpningen i minibanken der man setter inn kortet. Slyngen er lagd slik at kortet setter seg fast i minibanken. Svindlerne oppholder seg gjerne i nærheten av minibanken de har montert slyngen i og venter på at en person skal bruke den. Når kortet da setter seg fast, går de opp til minibanken for å hjelpe kortholderen. De gir vedkommende gjerne tips om å taste inn pin-koden for å få ut kortet. Når dette ikke fungerer forlater gjerne kortholderen minibanken. Svindlerne drar da ut slyngen med kortet og misbruker det før kortholder får sperret det.
Kilde: Wikipedia klikk her

Kredittkortportalen.no anbefaler
Selv om svindel har blir mer synlig i media og forsøkene har blitt flere, har det også medført at folk har blitt mer oppmerksomme på det, samt at bankene/kredittkortselskapene har fått bedre systemer og jobber hele tiden med å forbedre prosessene sine for å oppdage dette. I tillegg har chip blitt innført på alle kredittkort i Norge, noe som medfører at det hittil omtrent har vært umulig å knekke den. Og mindre du har vært ekstremt uaktsom med bruken av kredittkortet, så dekker banken/kredittkortselskapet eventuelle tap du måtte lide som følge av ulike typer for svindel. 

Svindel