Betaling i Norge og utlandet

Betaling med kredittkort i Norge og utlandet fungerer stort sett på samme måte.

I Norge
I Norge er det nå blitt veldig sikkert å betale med kredittkortet ettersom betaling med chip og PIN har blitt innført stort sett over alt. Chipen er veldig mye vanskeligere å kopiere enn magnetstripen. Dette har gjort at svindel på kredittkort bruk i fysiske butikker er på det laveste nivået noen sinne (les mer her). Og dette rekordlave nivået er i hovedsak takket være chip og PIN-kode. 

I utlandet
Men sikkerhetsnivået varierer litt hvor i verden du er, spesielt med tanke på sikkerhetsnivået for betaling. I Norge må du i dag bruke PIN-kode sammen med chip nesten overalt for å verifisere at du er eier av kredittkortet, noe som gir en veldig god sikkerhet. Dette er foreløpig ikke tilfelle i hele verden ennå, selv om det blir vanlig i flere og flere land.
Men ett land som mange Nordmenn reiser mye til og som ikke har innført dette enda er USA. Her er det mest vanlige å bruke magnetstripen slik vi gjorde i Norge før, samt enten signere regningen eller taste PIN-koden. Magnetstripen er veldig lett å kopiere og derfor veldig utsatt få bli kopiert. Så være ekstra observant i de land som fortsatt bare tar betaling med magnetstripe. 

Bildet under viser hvor langt ulike verdensdeler har kommet med å implementere Chip&PIN . Som man kan se av kartet er det Europa og Sør-Amerika som har kommet lengst. 

Betaling i Norge og utlandet