Hva betyr tallene på ett kredittkort

Hva betyr tallene på kredittkortet

Ett kredittkort har mye informasjon på seg i form av ulike tall, og det er ikke alle som vet helt hva alt betyr. Så vi skal prøve å forklare hva alle tallene på kredittkortet betyr og hva det eventuelt skal brukes til.

La oss begynne med de 16(15) tallene som står oppført midt på de fleste kredittkort. 
Det første tallet i denne tallrekken begynner med 3,4,5,6 og betyr:

3 betyr at det er reise og underholdningskort (f.eks Diners og Amex)
4 betyr at det ett Visa kort
5 betyr at det ett MasterCard
6 Discover Kort

Så hva betyr resten av nummerene?
For Visa og MAsterCard kort så indikerer andre til det sjette tallet hviken bank kortet kommer fra. Tallene fra det syvende til det femtende kontonummeret ditt. Det siste nummeret er ett kontrollnummer som brukes for å sjekke om resten av tallene stemmer og er ekte.  

For American Express-kort, er tallet alltid 15 siffer langt og det starter alltid med 34 eller 37. Den tredje og fjerde siffer angir om kredittkortet er business eller personlig og valutaen. Den femte til ellevte sifferet er kontonummeret, de tolvte til fjortende sifrene er kortnummeret som er knyttet til kontoen, og det femtende sifferet er kontrollsifferet.

Valid thru betyr hvor lenge kredittkortet er gyldig til. For de aller fleste kredittkort begynner dette med måneden (f.eks 05 er mai) og deretter året (f.eks 15 er 2015)

CVC (Card Verifisation Code) for Visa og MasterCard
På baksiden av kredittkortet står det også noen tall som er nyttige å kjenne til og da spesielt ved netthandel. Det er da snakk om CVC nummeret, dette er de siste 3 tallene som står i signatur feltet på baksiden av kredittkortet. Dette gjelder for både Visa og MasterCard. Men Visa kaller sin CVC for CVV2, mens MasterCard kaller sin for CVC2.

CVC (Card Verifisation Code)for Amex
CVC koden for Amex står på forsiden av kredittkortet og er på 4 sifre og de kaller den for CID. Tallet står til høyre nesten rett over den 15 siffer lange nummeret. 

CVC koden brukes for netthandel, men må ikke forveksles med det passordet du selv velger når du registerer kredittkortet ditt for 3Dsecure.