Kredittgrense

Kredittgrense

Kredittgrense er et begrep som det er viktig å forstå godt når man har ett kredittkort. Det er viktig å vite forskjellen på disponibel kreditt på kredittkortet og disponibel saldo på bankkortet(debetkortet). Det er en del som ikke alltid har dette klart nok for seg når de kjøper noe.

Disponible saldo er penger du har på konto og har tjent opp.
Kredittgrense sier hvor mye kredittkortselskapet/ banken har gitt deg som maksimal grense på hvor mye penger de vil låne deg. Ved f.eks en kredittgrense på 30.000 kroner mener da banken/kredittkortselskapet at de stoler på at du kan betale tilbake 30.000 kroner hvis du velger å benytte deg av kreditten.

Det er derfor alltid lurt å tenke over hvor mye man vil ha i kredittgrense før man aksepterer tilbudet fra kredittkortselskapet/banken. Spesielt hvis du er i den type menneske som handler på impuls og ikke alltid har like god oversikt over økonomien sin.