PIN-kode

PIN-kode

PIN-koden har blitt en viktigere og viktigere del av kredittkortet. Før gikk det an å signere på regningen for å verifisere at man vare kredittkortets rette eier. Dette er nå nesten ikke mulig lenger og det å huske PIN-koden har derfor blitt veldig viktig. 

Kredittkortutstederene og bankene ønsker at forbrukerene skal bruke deres kredittkort og tilbyr derfor flere muligheter som skal gjøre det lettere å huske PIN-koden. Selvvalgt PIN-kode og samme PIN-kode som bankkortet (debetkortet) er de vanligste tilbudene. 

Kredittkortportalen.no har en del tips rundt PIN-koden som bør følges:

-Både kort og PIN-kode er personlig. Gi derfor aldri fra deg hverken kredittkortet eller  Pin-koden til andre. 

-Hvis du selv velger PIN-koden din, bør du ikke bruke tall som lett kan knyttes til deg eller din familie. Unngå derfor tall hentet fra fødselsdato, personnummer eller telefonnummer. 

-Lær deg PIN-koden utenat. Hvis du må notere ned PIN-koden gjør det på en slik måte at andre ikke kan forstå hva sifrene gjelder. 

-Ikke skriv PIN-koden på selve kortet

-Ikke skriv PIN-koden i klartekst noen sted, eller skjult blant telefonnumre 

-Oppbevar aldri kort og PIN-kode sammen - det beste er om du husker koden 

-Svar aldri på telefon- eller e-post henvendelser hvis noen ber deg oppgi kortnummer eller PIN-kode. Heller ikke til politiet, kortselskapet eller banken din.