Betalingsforsikring

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring er en økonomisk sikkerhet om noe uforutsett skulle skje
Med betalingsforsikring har du én bekymring mindre om noe uforutsett skulle skje.

Betalingsforsikringen betjener dine månedlige forpliktelser på kredittkortet ditt dersom du blir arbeidsledig, permittert eller sykemeldt.

Hva dekker en typisk betalingsforsikring?
· Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering blir en % av den utestående saldoen dekket etter en kort periode (gjerne 30 dager, les forsikringsvilkår for ditt kredittkort for spesifikke detaljer) inntil gjerne 12 måneder (les forsikringsvilkår for ditt spesifikke kredittkort)

· Ved midlertidig arbeidsuførhet/sykemelding blir en % av den utestående saldoen dekket etter en kort periode (gjerne 30 dager, les forsikringsvilkår for ditt kredittkort for mer detaljer) inntil gjerne 12 måneder (les forsikringsvilkår for ditt kredittkort)

· Ved sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende dekkes hver måned en % av utestående saldo for en hvis periode (les forsikringsvilkår for ditt kredittkort)

· Ved kritisk sykdom eller dødsfall dekkes hele din utestående saldo, opp til kredittgrensen (les forsikringsvilkår for ditt kredittkort)

Hva koster forsikringen?
Premien varierer noe mellom de ulike aktørene i markedet, men for de fleste ligger den mellom er kun 0,6-0,9 % per måned av utestående saldo. Det betyr at det beregnes en månedlig premie på 0,6-0,9 % av utestående saldo hvis du benytter ditt kredittkort. Er derimot saldoen kr 0, betaler du heller ingenting for forsikringen.

Kredittkortportalen.no anbefaler
Dette er en forsikring som må vurderes nøye og passer spesielt bra for personer som er bekymret for om de klarer å håndtere kostnadene ved eventuell kredittkortgjeld hvis de skulle bli syke, eller miste jobben.