ID-tyveriforsikring

ID-tyveriforsikring

ID-tyveri forsikring

Det har vært en del snakk om identitetstyveri i media og det er flere kredittkort som tilbyr sine kunder ID-tyveriforsikring. Enten mot en ekstra kostnad eller gratis. Identitetstyveri blir beskrevet som et problem som stadig øker i omfang, og omfatter alle situasjoner hvor noen uberettiget og med vinnings hensikt bruker din identitet til å åpne en bankkonto, søke om kredittkort, lån, legitimasjon eller telefon- og andre abonnement i ditt navn.

Hva dekker en typisk ID-tyveriforsikring?
· Hjelp til å forebygge identitetstyveri.
· Hjelp til å begrense skadeomfanget og forebygge det økonomiske tapet som følge  av eventuelt ID-tyveri.
· Iverksetting av tiltak for å forhindre ytterligere misbruk.
· Hjelp til å kreve erstatning for de tap du eventuelt har lidt.
· Juridisk bistand for inntil 1 million kroner ved tvister.

Kredittkortportalen.no anbefaler
En ID-tyveriforsikring er en fin ekstra forsikring hvis den kommer gratis med kredittkortet og gir deg ekstra sikkerhet i hverdagen. Hvorvidt du bør betale for forsikringen hvis den koster penger må vurderes opp mot hvor utsatt eller redd du er for tyveri av din ID.