Kredittkortets historie

Kredittkorts historie

Kredittkortets historie begynner å bli ganske lang og vi beskriver her i mer detalje hvordan kredittkortet ble til, hvordan det utviklet seg og hvor utbredt det er i dag.

Klikk på menyen til venstre for å lese mer om hvert av disse stegene

Opprinnelse
Her blir opprinnelsen til kredittkortet beskrevet

Utvikling
Her blir utviklingen av kredittkortet beskrevet

Utbredelse
Fra sin spede begynnelse, har kredittkortet blir utbredt over store deler av verden og det prøver vi å beskrive her