Utbredelse

Utbredelse

Kredittkort er i dag utbredt i over hele verden og kredittkort som bærer Visa eller MasterCard logoen kan i dag brukes over 25 millioner steder verden over. Dette gjør de til to av de mest utbredte betalingssystemene på verdensbasis.

I Norge har kredittkort blitt veldig utbredt de siste årene og Norges Banks Årsrapport om betalingssystem 2012 rapporterer at det finnes totalt 5,6 millioner kredittkort i Norge (Tabell 7).

Bruken av kredittkort har også økt mer de siste årene og tatt andeler fra det vanlige bankkortet (debetkortsystemet BankAxept) og markedsandelen for debetkortsystemet har falt fra 80% til 71 % de siste ti årene.