Utvikling

Utvikling

Det ”moderne” kredittkortet ble født i 1966 da Bank of America etablerte Bank America Service Corporation som franchiser ut BankAmericard sitt merkevarenavn (senere kjent som Visa) til andre banker i henhold til Sienkiewicz.

I 1966 ble et nasjonalt kredittkort system dannet når en gruppe av banker som utstede kredittkort gikk sammen og skapt InterBank Card Association , ifølge MasterCard . ICA er nå kjent som MasterCard Worldwide selv om det for en periode var kjent som mastercharge . Denne organisasjonen er en direkte konkurrent Visa.

De nye kredittkortorganisasjonene var forskjellig fra sine forgjengere ved at det ble opprettet ett ”open- loop” system, noe som krevde interbank samarbeid og samarbeid for pengeoverføringer. Visa og MasterCard har fortsatt med å opprettholde " open - loop" -systemer , mens American Express , Diners Club og Discover Card har valgt å forbli " closed-loop ".

Visa og Mastercards både utsteder kredittkort gjennom medlemsbanker, samt at de sitter og vedlikeholder reglene for prosessering av transaksjoner . De er begge drevet av styremedlemmer som for det meste er toppledere fra sine medlemsbanker.

Ettersom kredittkort industrien vokste ble banker som var interessert i å utstede kortene medlemmer av enten Visa eller MasterCard. Disse medlemmene delte kortenes programkostnader, noe som gjorde kredittkort programmene tilgjengelige for selv små finansinstitusjoner. Endringer i Visa og MasterCard sine vedtekter gjorde at bankene kunne utstede begge typer kredittkort til sine kunder. 

Andre utstedere ville være med  på festen

Selv om American Express var blant de første selskapene til å utstede et kredittkort var ikke før 1987 at de utstedte ett kredittkort som gjorde det slik at kundene kunne betale over tid istedenfor å betale hele fakturaen ved utgangen av hver måned. Amex opprinnelige forretningsmodell fokuserte på reise og underholdning kostnader forretningsfolk hadde, som betød betydelige inntekter fra brukersteder og høye årlige medlemsavgifter fra kunder. Selv om disse produktene fortsatt er en del av produktporteføljen til AmEx, har selskapet utviklet mange kredittkort uten årsavgift som tilbyr lave renter og ulike bonus program på lik linje med andre tradisjonelle kredittkort .

Fremtiden

Mens plastkort har vært standarden det siste halve århundret er trenden den siste tiden at utviklingen av alternative former for betalinger er økende fra elektroniske tjenester som PayPal til at kredittkortet kan integreres i mobiltelefonen.