Betalingsproblemer

Betalingsproblemer

Hvis du ikke klarer å betale din månedlige faktura og sliter med å betale minimumsbeløpet bør du ta kontakt med kredittkortselskapet eller banken umiddelbart. De har ingen interesse i av at du ikke kan betale for deg og havner til inkasso, og er stort sett villige til å prøve å finne en løsning på problemene dine. Det er derfor viktig å kontakte kredittkortselskapet eller banken så fort som mulig. 

Hvis du sliter økonomisk er det mulig å kontakte Gjeldsoffer-Alliansen for råd enten ved å gå inn på nettsiden deres https://www.gjeld.org/ eller ved å kontakte dem på telefon: 22 20 19 99