Gjeldsoffer-Alliansen

Gjeldsofferalliansen

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre.
GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

Formålsparagrafen for Gjeldsoffer-Alliansens beskriver følgende: "Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffer, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt. Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid. Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn."

Grunnet trang økonomi er ikke Gjeldsofferalliansen i stand til å hjelpe alle som trenger hjelp. De har ett ønske om å støtte alle, men vi må på det nåværende tidspunkt bruke sin begrensede kapasitet på medlemmene sine.

For å få hjelp må du derfor først bli medlem før det er noen hensikt å kontakte Gjeldsofferalliansen.

Gjeldskrisetelefonen 22 20 19 99 er derimot åpen for alle. For å bli medlem gå til www.gjeld.org

Kilde: https://gjeld.org

Kredittkortportalen.no anbefaler
Har du av ulike årsaker kommet i en situasjon der gjelden ikke lenger er håndterbar og du trenger hjelp, så er Gjeldsoffer-Alliansen ett bra sted å gå for å søke hjelp og rådgivning.