Hva er ditt ansvar som kunde?

Hva er ditt ansvar som kunde?

Hva er ditt ansvar som kunde?

1      Du må huske å alltid signere kredittkortet på baksiden på oppmerket felt når du mottar kredittkortet.

2      Kredittkortet er personlig og skal kun benyttes av deg. Kredittkortet er personlig, og skal kun benyttes av den som inngitt avtalen. Kredittkortet må alltid oppbevares slik at ikke andre kan få tak i det. PIN-kode skal ikke under noen omstendighet må aldri oppgis, verken til politi eller banken/kredittkortselskapet. Kredittkort og PIN-kode skal alltid holdes atskilt. Kredittkortselskapet/banken må varsles umiddelbart dersom kredittkortet mistes eller på annen ikke lenger er i din besittelse. Dette gjelder også hvis du mistenker at det er en fare for at uvedkommende har fått tak i PIN koden din.

3      Flytter du eller det er andre større endringer i din status som har en betydning for forholdet mellom deg og kredittkortutsteder, så skal kredittkortselskapet/banken varsles.

4      Du skal ikke benytte kredittkortet utover kredittgrensen som er innvilget

5   Husk å alltid kontrollere fakturaen. Stemmer ikke fakturaen overens med det du mener du skal ha brukt kredittkortet til, må du melde fra til kortutgiver, per telefon eller e-mail så raskt som mulig.  

6      Du skal levere tilbake eller makulere kredittkortet hvis eller når avtalen opphører

7   Bruk alltid kredittkortet i samsvar med vilkårene for utstedelse og bruk. I følge norske regler skal kredittkortet ikke brukes for å betale for innsats i spill, veddemål eller annen type gambling. Dette gjelder også selv om casionet etc godtar kredittkortet som betalingsmiddel

8    Har du opplevd at kredittkortet har blitt misbrukt, trukket for mye, eller lignende må du sende inn en skriftlig forklaring for å sikre at du får penger tilbake for dette av banken/kredittkortselskapet.

Hvilket ansvar har jeg og  kredittkortselskapet ved misbruk og uriktige belastninger?

1      Kredittkortselskap er ansvarlig for såkalte uautoriserte betalingstransaksjoner med mindre annet følger av bestemmelsene i avtalen mellom deg og kredittkortselskapet/banken. En betalingstransaksjon er uautorisert hvis du som kunde ikke har samtykket til den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført

2      Du har som kunde et ansva for tap på inntil kr 1 200 ved uautoriserte betalingstransaksjoner, men bare dersom dette skyldes bruk av et tapt eller stjålet kort og dersom PIN-kode eller annen lignende sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes en annens misbruk av ditt betalingskort, men bare hvis du har mislyktes i å beskytte PIN-kode, og PIN-kode er brukt. Det samme gjelder for belastning av konto ved bruk av annet elektronisk betalingsinstrument

3      Du har ansvaret for tap på inntil kr 12 000 ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du har vist grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser som kunde. Det samme gjelder for belastning av konto ved bruk av annet elektronisk betalingsinstrument. Dersom tapet skyldes at du med vilje/overlegg eller ved forsøk på svindel har unnlatt å oppfylle forpliktelsene for hva som er ditt ansvar som kunde så vil du ha hele ansvaret for tapet

4      Men du innehar ikke ansvar for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingskort etter at du som kunde har underrettet kortutgiver.

5      Skulle du som kunde oppleve at du har blitt belastet for en feilaktig betalingstransaksjon, misbruk eller annen uriktig belastning av kredittkortet skal kredittkortutgiver tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra tidspunktet transaksjonen ble registrert på kredittkortet. For at dette skal gjelde må du melde fra om dette til fort du blir klar over den feilaktige transaksjonen.

6      Kredittkortselskapet kan kreve at du politianmelder forholdet dersom kredittkortselskapet eller du mener du er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med en belastning på kredittkortet

7      Det er kredittkortselskapet/banken som tar risikoen ved eventuell teknisk svikt i systemet

8      Kredittkortselskapets plikt for tilbakeføring av beløpet som har blitt feilaktig belastet gjelder ikke dersom banken innen fire uker fra mottakelse av din skriftlige klage har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Bankklagenemnda, eller om du skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet. Tilbakeføringsplikten til kredittkortutgiver gjelder ikke ved feilregistreringer hos brukerstedet som for eksempel en butikk eller restaurant og som du burde vært oppmerksom på når du betalte varen eller tjenesten. Ved slike feilbelastninger må det rettes til butikken eller restauranten.