Konsekvenser ved manglende betaling

Konsekvenser ved manglende betaling

Hva skjer ved manglende betaling av faktura fra banken?
Dette kan variere noe fra bank til bank, men under har vi listet opp de vanligste konsekvensene.

Konsekvenser for økonomien din
Det kan få konsekvenser for økonomien din. Hvis du ikke betaler fakturaen din når du skal kan det medføre at det påløper gebyrer, renter og andre omkostninger basert på gjeldende satser hos banken. Hvis du ikke betaler ved forfall vil det medføre at du må betale kortutgivers kostnader på grunn av din manglende betaling, slik som gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse, inkassogebyr osv.) Kortutgiver kan belaste kredittkortkontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Etter at banken har send skriftlig varsel om mislighold til deg, kan kredittkortselskapet/banken sende hele kravet til inkasso. Alle omkostningene kan da belastes deg i henhold til inkassoloven.

Vanlig praksis for inndrivelse av gjeld
Banker må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen for å drive bank- og finansieringsvirksomhet. Alle uoverensstemmelser slik som manglende betaling vi da være linket til en kredittavtale som er inngått mellom deg og banken når du søkte om kredittkortet. Tvister som manglende betaling skal da avgjøres etter norsk rett. Er du ikke enig med banken om problemene rundt for eksempel manglende betaling kan du som kunde bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse. Får du ikke medhold i Finansklagenemda må du straks betale bankens kostnader som gebyr som har oppstått i forsøk på inndrivelse av gjelden. Banken kan belaste kredittkortkontoen for disse utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Har du ikke mulighet til å betale dette kravet etter skriftlig varsel om mislighold, kan kredittkortselskapet sende hele kravet til inkasso. Alle omkostningene i forbindelse med dette vil da belastes deg i henhold til inkassoloven.

Hvilke følger kan dette få for deg?
Utover at du vil skylde penger til inkassoselskapet og vil andre konsekvenser være svekket kredittverdighet. Kredittverdigheten vil svekkes ved at manglende innbetalinger går til inkasso, og det vil medføre betalingsanmerkninger. Og i verste fall statlig tvangsinndriving. Heldigvis er det flere steg før tvangsinndriving vil kunne skje, og dette er betalingspåminnelser, betalingspurringer, samt inkasso. Om du betaler en av purringene i tide vil du slippe å bekymre deg for at kredittverdigheten din svekkes. Klarer du ikke dette kan svekket kredittverdigheten resultere i dårligere betingelser eller avslag på søknad om produkter som kredittkort og forbrukslån fremover.