Mistet kredittkort

Hvis du mister eller blir frastjålet kredittkortet ditt må du straks sperre det for å unngå at kortet blir misbrukt på noen måte.

Du som kunde er ansvarlig for tap på inntil kr 1 200 ved uautoriserte betalingstransaksjoner, men bare om dette skyldes bruk av et tapt eller stjålet kort, dersom PIN-kode eller annen lignende sikkerhetsanordning er brukt.

Du bør straks kontakte kortutstederen din for å få sperret kredittkortet.

Du kan også ringe Bankenes Meldingstjeneste på telefon 08989

Kontaktinfo til kredittkortselskap og banker:

re:member
Fra Norge +47 815 00 701 og taste 1.
Fra utlandet ringer du: +47 23 33 83 32. 

Santander
Fra Norge: 815 68 550 
Fra utlandet: + 47 21 08 39 01

Bank Norwegian
Fra Norge/utlandet: 02929

DNB
Fra Norge/utlandet: (+479015 04800)

Nordea
Fra Norge/utlandet: (+479015 06001) alle dager mellom kl 08.00 0g 22.00I

Ikano
Fra Norge/utlandet: +47 66 85 86 88

SEB
Fra Norge/utlandet: +47 21 01 51 20

NETS (alle kredittkort)
Fra Norge: 800 30 250
Fra utlandet: +47 22 21 40 55

Sparebank1
Fra Norge/utlandet: (+47) 09191 + valg 1****Om du ikke når igjennom kan du prøve: (+47) 915 09 191

KLP
Fra Norge/utlandet: (+47) 22 0279 00 + valg 3

Coop MasterCard
Fra Norge/utlandet: (+47) 815 22 515

LoFavør MasterCard
Fra Norge/utlandet: (+47) 815 32 600

Danske Bank
Fra Norge: 08540
Fra utlandet: +47 915 08540

Eika
Fra Norge/utlandet: (+47 915) 03850

Skandiabanken
Fra Norge: 810 01 001
Fra utlandet: +47 55 60 01 00

GE Moneybank
Fra Norge/utlandet: (+47) 51 83 60 60

YA Bank
Fra Norge/utlandet: (+47) 09292

Statoil MasterCard
Fra Norge/utlandet: (+47) 22 96 25 00

SAS Eurobonus Kredittkort
Fra Norge/utlandet: +47 21 01 53 50

Shell MasterCard
Fra Norge/utlandet: +47 66 85 86 50

Handelsbanken
Fra Norge/utlandet: (+47) 22 39 77 00

Storebrand
Fra Norge: 08880Fra utlandet: +47 08880