Sikkerhet ved bruk av kredittkort

Ved å betale med  ett kredittkort bruker man ett av de sikreste betalingsmiddelene som finnes, og spesielt ved nettkjøp.

Vi har her tatt for oss de ulike delene av sikkerheten rundt det å betale med kredittkort, og de ulike løsningene som er knyttet til dette. Som er med på å bidra til at kredittkortet er så sikkert betalingsmiddel. 

Klikk på menyen til venstre for å lese mer om sikkerhet ved bruk av kredittkort


Sikkerhet