Søknadsprosess

Søknadsprosess

De fleste kredittkortselskapene tilbyr ulike alternativer for å søke om kredittkort. De vanligste måtene er på web, per post eller i butikk. Det enkleste og raskeste måten å søke om ett kredittkort er å søke på web. Ved å benytte denne metoden vil du få svar på din søknad i løpet av få sekunder hos de fleste tilbyderne. For å søke på web anbefales det at du har BankID lett tilgjengelig.  BankID er en trygg og enkel måte å signere søknaden om kredittkort på, og er en identifiseringsfunsksjon som er godt kjent for de aller fleste.

Alternativt til å søke på nett kan du hos flere aktører laste ned ett søknadsskjema som vanligvis er et pdf-dokument. Dette må printes ut og deretter fylles ut med nødvendig informasjon, signeres og sendes tilbake til kredittkortselskapet enten per post, e-post eller faks. Det kreves da også kopi av legitimasjon som må vedlegges søknaden.

Hvordan kredittvurderes du?
Når du søker om ett kredittkort foretas det alltid en kredittvurdering av deg, og dette gjerne via ett kredittsjekkbyrå som Soliditet. De fleste selskaper opererer med en minimumsalder for den som søker på 18 eller 20 år, der 20 år er mest vanlig.

Hvor lang tid tar en typisk søknadsbehandling?
Avhengig av om du har søkt via på web, per post eller i butikk vil søknadsbehandlingen ta alt fra ett par minutter til over en uke, avhengig av søknadskanal. For at kredittkortselskapet skal kunne gjennomføre behandlingen på en rask og riktig måte er de avhengig av å ha all nødvendige opplysninger om deg. Husk derfor å fylle ut all informasjon som det blir spurt om.

Kredittscoremodeller
Långiverne har ansvar for at lånetakere ikke pådrar seg mer gjeld enn det de har råd til. Så før en kredittkortsøknad blir innvilget må kredittkortselskapene ta Før stilling til denne mulige risikoen. Kredittkortselskapene bruker derfor ulike modeller og systemer for å vurdere dette som kalles kredittscoremodeller.

Så hva er en kredittscoremodell, og hvordan brukes den?
En kredittscoremodell er et verktøy for å vurdere lånesøknader på en rask og effektiv måte. Kredittscoremodeller tar hensyn både til opplysninger du oppgir i lånesøknaden og opplysninger som er offentlig tilgjengelig. Dette er objektiv informasjon som ofte har betydning for evne og vilje til å betjene gjelden. Hovedområder som vurderes i en kredittkortsøknad er ligningsinntekt, ligningsformue og eventuelle betalingsanmerkninger. For å hente inn offentlig tilgjengelige opplysninger benyttes kredittopplysningsselskaper.

Kredittscoremodeller benytter seg av de opplysninger som er relevante i for kredittkortsøknaden. Kombinasjonen av disse opplysningene vil til sammen avgjøre utfallet av kredittkortsøknaden. Hvis scoren på kredittkortsøknaden faller under ett gitt nivå så vil søknaden som regel bli avslått.

Denne bruken av kredittscoremodeller gjøre at hele kredittkortsøknaden gjøres  automatisk. Kredittkortsøknaden tar derfor ikke hensyn til annen informasjon enn den som er tilgjengelig på søknadstidspunktet. Ved avslag betyr ikke det at den som søker er en dårlig betaler, men at kredittkortselskapet vurderer risikoen ved å innvilget søknaden for høy til at de vil påta seg denne kredittrisikoen.  

Hva kan du gjøre ved avslag på lånesøknaden?
Ved avslag på lånesøknaden går det an å kontakte de fleste kredittkortselskapene og be om en manuell vurdering der de ber om mer informasjon (gjerne siste lønnslipp og selvangivelse).

Gjenpartsbrev
Kredittopplysningsselskapene som finnes i Norge i dag er pålagt å automatisk sende en kopi av de opplysningene som er brukt i en kredittscore. Det er derfor lurt å sjekke denne informasjonen når du mottar den slik at eventuelle feil kan bli rettet opp.